Säljcoaching för försäljningschefer

 

Det finns säljcoacher som coachar hela säljgrupper på företagen, men det finns även säljcoacher som coachar säljledare och försäljningschefer. Det här är minst lika viktigt eftersom en vältutbildad försäljningschef är bra för företaget. Nu ska vi på säljcoach.se titta på vad en säljcoach som coachar säljledare och försäljningschefer kan hjälpa till med.

Motivation och inspiration. Även chefer och säljledare behöver få inputs och inspireras för att utvecklas i sin egen coaching. En säljcoach hjälper till med detta och får ledaren att utveckla sin säljkommunikation.

Förbättrar säljmetoderna. Säljcoachen bidrar med nya verktyg som gör att försäljningschefen förbättrar sina egna försäljningstekniker och som han eller hon i sin tur kan lära ut till sina medarbetare.

Ger verktyg för ökad motivation. En säljcoach bidrar även med verktyg som säljledaren kan använda sig av när denne behöver motivera och inspirera sin säljgrupp.

Situationsanpassat ledarskap. Försäljningschefen får även lära sig metoder om hur denne kan anpassa sin egen coaching efter individ och säljsituation.

Coaching för ökade avslut och merförsäljning. Avslut och merförsäljning är det viktigaste för ett företag som pysslar med försäljning. Därför lär säljcoachen ut hur säljgruppen kan öka sin merförsäljning, komma till avslut och hur man hanterar försäljare som tappat gnistan efter en jobbig period utan avslut.